HYBREX – אינטרקום מחסה

HYBREX - אינטרקום מחסה

מערכת אינטרקום ייעודית למרחבים מוגנים קומתיים

התקן הישראלי מחייב לבנות בכל קומה בבניין משרדים או בניין ציבורי, חדר ממ"ק – מרחב מוגן קומתי המצויד במערכת אינטרקום לשעת חירום, באמצעות מערכת זו, המשתמשים יכולים להיכנס לממ"ק בשעת חירום, לתקשר עם סביבתם ולקבל הוראות והנחיות בזמן אמת.

אינטרקום מחסה HYBREX – השליטה בידיים שלכם

חברת גרבר תקשורת צברה ניסיון רב בהתקנת מערכות אינטרקום מחסה בפרויקטים בכל רחבי הארץ ומוצריה הם מהיחידים בישראל, העומדים בדרישות המחמירות של השוק הישראלי.

מערכת HYBREX מבית גרבר תקשורת, מעמידה לרשותכם מגוון יתרונות בשעת חירום:

  • קשר פנים חוץ בין חדרי המחסה לעמדת השומר או לכל עמדה מרוחקת – ללא הגבלת כמות!
  • מערכת דיבור דו-כיוונית ללא שפופרת, כולל שיחת ועידה עם כל הממ"קים.
  • המערכת מאפשרת התקנה של עד 2560 פנלים
  • יכולת כריזה מעמדת השומר לכל הפנלים, בכל הממ"קים.
  • קשר פנימי בין עמדות השומרים – ללא הגבלת כמות
  • מצבר נטען המאפשר הפעלה בשעת חירום למשך 4 שעות

הנגשה למוגבלים – כיתוב ברייל ע"ג הפנל ורמת שמע גבוהה במיוחד

דילוג לתוכן