בקר תריס

בקר תריס

 • בקר ממסר שליטה על תריס חשמלי 230VAC
 • שליטה על התריס בצורה מקומית: פאזה חוזרת לעלייה ופאזה חוזרת לירידה
 • מנגנון הגנה – Zero Crossing (העברת האות בעת ה SIN ב 0)
 • שימוש בטכנולוגיית Z-WAVE אלחוטית בתדר 916MHz
 • Feedback – הצגת מצב התריס באפליקציה
 • מצבי עבודה:
  • שליטה מקומית STAND ALONE:
   • מצב לחצן – לחיצה קצרה לביצוע תנועה לחיצה קצרה נוספת לעצירה
   • מצב מתג – לחיצה ארוכה לתנועה ובעת שחורר הלחיצה התריס יעצור
  • תכנות השליטה המקומית כ: לחצן / מתג / מחלף / מצלב
  • שליטה אלחוטית Z WAVE מול בקר ראשי ו/או התקנים אחרים
 • קריאה ושליטה מלאה על מצב התריס מ 0% עד 100% באפליקציה
 • תכנות פאזה חוזרת אחת לשינוי מצב: עליה / עצירה / ירידה
 • כיול ראשוני אוטומטי של הגבלי התריס
 • זיהוי הגבלי ירידה ועלייה באמצעות העומס שמופעל על המנוע
 • LOG תיעוד הפעולות באפליקציה
 • לחצן תכנות / לימוד והפעלה על גבי הממסר
 • Repeater – הבקר מגדיל את טווח רשת ה Z WAVE
 • מתח עבודה:230VAC
 • מידות: 5 X 39 X 15.6 מ"מ נכנס בכל קופסה 3 מקום

My SPECS

Sizes…